top of page

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

BAN CỐ VẤN
1
Nghiêm Minh Quang
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Nokodai, Senior Manager, NIPPON STEEL METAL PRODUCTS CO.,LTD
2
Phan Hữu Duy Quốc
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Tokyo, Chủ tịch HĐQT Searefico E&C, thành viên HĐQT Sagosan Group
3
Phan Văn Quảng
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Tokyo, Nghiên cứu viên cao cấp Tekken Corporation
4
Nguyễn Xuân Tính
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Tohoku, Kỹ sư cao cấp CTII
BAN ĐIỀU HÀNH
1
Nguyễn Hồng Sơn
Thành viên
Tiến sĩ ĐH Nagoya, Kỹ sư cao cấp
2
Hoàng Chí Thành
Chủ tịch
Tiến sĩ ĐH Tokyo, QL hợp đồng và DX
3
Nguyễn Đức Trung
Tư vấn ban Chủ tịch
ĐHXD, Phó chỉ huy trưởng dự án
4
Phan Văn Toàn
Thành viên
Thạc sĩ ĐH Maebashi, Kỹ sư thiết kế
5
Nguyễn Quang Lập
Thành viên
ĐH Kochi , Thiết kế địa kỹ thuật
6
Phạm Quang Vinh
P.Chủ tịch TT
NCS tiến sĩ ĐH Tokyo năm 2
7
Trần Quang Đức
T.Đại diện tại VN
NCS tiến sĩ ĐH Toyohashi năm 3
8
Nguyễn Thị Thảo Vân
P.Chủ tịch
Tiến sĩ ĐH Muroran, Nghiên cứu viên
9
Nguyễn Phạm Quang Vũ
Thành viên
Tiến sĩ ĐH Yokohama, Kỹ sư thiết kế
10
Đoàn Sỹ Long
Thành viên
Tiến sĩ ĐH Yokohama, Nghiên cứu viên
11
Nguyễn Hữu Long
Thành viên
Thạc sĩ ĐH Kitakyushu, Kỹ sư thi công
12
Vũ Mạnh An
Thành viên
Kỹ sư quản lý thi công
13
Phan Thanh Ngọc
Thành viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Yokohama
14
Vũ Kỳ
Thành viên
ĐHBKĐN, Kỹ sư thi công
15
Đỗ Tùng Sơn
P.Chủ tịch
ĐHXD, Kỹ sư thi công
16
Nguyễn Đình Hoàn
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư thi công
17
Nguyễn Thị Sim
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư thiết kế
18
Nguyễn Văn Trường
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư BIM
19
Thanh Mai
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư thiết kế - BIM
20
Nguyễn Sỹ Cường
Thành viên
Thạc sỹ VJU, Kỹ sư HT quy hoạch-năng lượng sạch
21
Kiều Trí Cường
Thư ký BĐH
NCS tiến sĩ Viện Công Nghệ Shibaura năm 2
22
Nguyễn Anh Tuấn
P.Chủ tịch
ĐHXD, Kỹ sư DX
23
Dương Nhật Vũ Bão
Thành viên
ĐH Utsunomiya, Kỹ sư thi công
24
Phạm Phương Linh
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư dự toán
25
Đặng Thị Hải Lý
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư dự toán
26
Phan Văn Bảo Khang
Thành viên
ĐH Nagaoka, Kỹ sư thi công
27
Phạm Thị Liên Thục
Thành viên
NCS tiến sĩ ĐH Yokohama năm 1
28
Nguyễn Thanh Thủy
Thành viên
ĐHXD, Kỹ sư BIM
29
Tô Thị Phương Anh
Thành viên
NCS tiến sĩ ĐH Yokohama năm 1
30
Trần Quốc Việt
Thành viên
NCS thạc sĩ năm 2, Tokyo Metropolitan University
CỘNG TÁC VIÊN
1
Bùi Ngọc Kiên
Cộng tác viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Tokyo
2
Trần Ngọc Hoàng Thảo
Cộng tác viên
ĐHKTHCM, KTS, Amazon BIM Manager
3
Dương Đức Toàn
Cộng tác viên
ĐH Công Nghệ Kyoto, Kỹ sư thi công
4
Đinh Thị Hạnh Trang
Cộng tác viên
ĐH Kiến Trúc HCM, Kỹ sư CIM
5
Vũ Đức Cảnh
Cộng tác viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Tokyo
6
Phan Đình Khánh
Cộng tác viên
Kỹ sư BIM
7
Dương Gia Long
Cộng tác viên
ĐH Trà Vinh, Kỹ sư IT cho xây dựng
8
Đặng Quốc Việt
Cộng tác viên
ĐH GTVT Cơ sở 2, Kỹ sư CIM
9
Vũ Văn Huy
Cộng tác viên
NCS tiến sĩ ĐH Saitama năm 3
10
Lê Quang Đại
Cộng tác viên
DHSPKT, Kỹ sư thiết kế
11
Nguyễn Trọng Sáng
Cộng tác viên
ĐHXD, Kỹ sư thi công
12
Nguyễn Thị Nga
Cộng tác viên
NCS tiến sĩ ĐH Tokyo năm 2
13
Phạm Văn Hiển
Cộng tác viên
ĐH GTVTHN, Kỹ sư BIM
14
Hoàng Việt Cường
Cộng tác viên
ĐHXD, Kỹ sư thiết kế
15
Trần Thế Huy
Cộng tác viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Yokohama
16
Phạm Đỗ Kim Chi
Cộng tác viên
Tiến sĩ ĐH Hosei, Kỹ sư AI cho xây dựng
17
Nguyễn Bá Thước
Cộng tác viên
ĐH GTVT,Kỹ sư thi công
18
Huỳnh Anh Dũng
Cộng tác viên
Thạc sĩ ĐH Nagaoka, Kĩ sư thi công
19
Hùng
Cộng tác viên
QL TNS
20
Omiya Marika
Cộng tác viên
Học Sinh Cấp 3 Năm 2
bottom of page