top of page

CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

BAN CỐ VẤN
1
Nghiêm Minh Quang
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Nokodai, Senior Manager, NIPPON STEEL METAL PRODUCTS CO.,LTD
2
Phan Hữu Duy Quốc
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Tokyo, Chủ tịch HĐQT Searefico E&C, thành viên HĐQT Sagosan Group
3
Phan Văn Quảng
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Tokyo, Nghiên cứu viên cao cấp Tekken Corporation
4
Nguyễn Xuân Tính
Cố vấn
Tiến sĩ ĐH Tohoku, Kỹ sư cao cấp CTII
BAN ĐIỀU HÀNH
1
Nguyễn Hồng Sơn
Thành viên
Tiến sĩ ĐH Nagoya, Nghiên cứu viên
2
Hoàng Chí Thành
TV ban Chủ tịch
Tiến sĩ ĐH Tokyo, QL Hợp đồng và DX
3
Nguyễn Đức Trung
TV ban Chủ tịch
ĐH Xây dựng HN, Phó Chỉ huy trưởng dự án
4
Phan Văn Toàn
Thành viên
Thạc sĩ ĐH Maebashi, Kỹ sư thiết kế
5
Nguyễn Quang Lập
Thành viên
ĐH Kochi, Thiết kế địa kỹ thuật
6
Phạm Quang Vinh
TV ban Chủ tịch
Tiến sĩ ĐH Tokyo, Kỹ sư, Viện KHCNXD Việt Nam (IBST)
7
Trần Quang Đức
T.Đại diện tại VN
Tiến sĩ ĐH Toyohashi, Giảng Viên ĐH Xây dựng HN
8
Nguyễn Thị Thảo Vân
TV ban Chủ tịch
Tiến sĩ ĐH Muroran, Nghiên cứu viên
9
Nguyễn Phạm Quang Vũ
Thành viên
Tiến sĩ ĐH Yokohama, Kỹ sư thiết kế
10
Đoàn Sỹ Long
Thành viên
Tiến sĩ ĐH Yokohama, Nghiên cứu viên
11
Nguyễn Hữu Long
Thành viên
Thạc sĩ ĐH Kitakyushu, Kỹ sư thi công
12
Vũ Mạnh An
Thành viên
Kỹ sư thi công
13
Phan Thanh Ngọc
Thành viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Yokohama
14
Vũ Kỳ
Thành viên
ĐH Bách Khoa ĐN, Kỹ sư thi công
15
Đỗ Tùng Sơn
TV ban Chủ tịch
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư thi công
16
Nguyễn Đình Hoàn
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư thi công
17
Nguyễn Thị Hương
Thành viên
NCS Tiến sĩ Viện Công nghệ Shibaura năm 1
18
Nguyễn Thị Sim
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư thiết kế
19
Nguyễn Văn Trường
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư BIM
20
Thanh Mai
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư thiết kế - BIM
21
Ngô Văn Tùng
CN CLB thi công
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư thi công
22
Nguyễn Văn Huỳnh
Thành viên
Thạc sĩ ĐH Meijo, Kỹ sư quản lý thi công
23
Nguyễn Sỹ Cường
Thành viên
Thạc sỹ VJU, Kỹ sư HT quy hoạch, năng lượng sạch
24
Kiều Trí Cường
TV ban Chủ tịch
NCS Tiến sĩ Viện Công Nghệ Shibaura năm 2
25
Nguyễn Anh Tuấn
TV ban Chủ tịch
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư DX
26
Dương Nhật Vũ Bão
Thành viên
ĐH Utsunomiya, Kỹ sư thi công
27
Phạm Phương Linh
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư dự toán
28
Đặng Thị Hải Lý
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư dự toán
29
Phan Văn Bảo Khang
Thành viên
ĐH Nagaoka, Kỹ sư thi công
30
Phạm Thị Liên Thục
Thành viên
NCS tiến sĩ ĐH Yokohama năm 1
31
Nguyễn Thanh Thủy
Thành viên
ĐH Xây dựng HN, Kỹ sư BIM
32
Đỗ Quang Thịnh
Thành viên
ĐH Xây dựng HN,Kỹ sư thiết kế
33
Tô Thị Phương Anh
Thành viên
NCS tiến sĩ ĐH Yokohama năm 1
34
Trần Quốc Việt
Thành viên
SV Thạc sĩ năm 2, Tokyo Metropolitan University
CỘNG TÁC VIÊN
1
Bùi Ngọc Kiên
Cộng tác viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Tokyo
2
Trần Ngọc Hoàng Thảo
Cộng tác viên
ĐHKTHCM, KTS, Amazon BIM Manager
3
Dương Đức Toàn
Cộng tác viên
ĐH Công Nghệ Kyoto, Kỹ sư thi công
4
Đinh Thị Hạnh Trang
Cộng tác viên
ĐH Kiến Trúc HCM, Kỹ sư CIM
5
Vũ Đức Cảnh
Cộng tác viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Tokyo
6
Phan Đình Khánh
Cộng tác viên
Kỹ sư BIM
7
Dương Gia Long
Cộng tác viên
ĐH Trà Vinh, Kỹ sư IT cho xây dựng
8
Đặng Quốc Việt
Cộng tác viên
ĐH GTVT Cơ sở 2, Kỹ sư CIM
9
Vũ Văn Huy
Cộng tác viên
NCS tiến sĩ ĐH Saitama năm 3
10
Lê Quang Đại
Cộng tác viên
DHSPKT, Kỹ sư thiết kế
11
Nguyễn Trọng Sáng
Cộng tác viên
ĐHXD, Kỹ sư thi công
12
Nguyễn Thị Nga
Cộng tác viên
NCS tiến sĩ ĐH Tokyo năm 2
13
Phạm Văn Hiển
Cộng tác viên
ĐH GTVTHN, Kỹ sư BIM
14
Hoàng Việt Cường
Cộng tác viên
ĐHXD, Kỹ sư thiết kế
15
Trần Thế Huy
Cộng tác viên
Nghiên cứu sau tiến sĩ ĐH Yokohama
16
Phạm Đỗ Kim Chi
Cộng tác viên
Tiến sĩ ĐH Hosei, Kỹ sư AI cho xây dựng
17
Nguyễn Bá Thước
Cộng tác viên
ĐH GTVT,Kỹ sư thi công
18
Huỳnh Anh Dũng
Cộng tác viên
Thạc sĩ ĐH Nagaoka, Kĩ sư thi công
19
Hùng
Cộng tác viên
QL TNS
20
Omiya Marika
Cộng tác viên
Học Sinh Cấp 3 Năm 2
bottom of page