top of page
TestFit.png

Công cụ hỗ trợ thiết kế và lên kế hoạch xây dựng

TESTFIT là một gói công cụ hỗ trợ giúp các nhà phát triển dự án, KTS, QH, Tổng thầu xây dựng ... thiết lập concept trong giai đoạn đánh giá tiền khả thi (pre-FS) hoặc khả thi (FS) cho các yếu tố quan trọng nhất của dự án với góc nhìn thời gian thực (real time). Qua đó, người dùng có thể trực quan đánh giá dự án bằng hình ảnh 3D, đồng thời theo dõi các biến số thay đổi theo từng lựa chọn thiết kế, quy hoạch: các thông số về hệ số sử dụng đất, mật độ xd, khối lượng thi công, Tổng mức đầu tư và hiệu quả tài chính của dự án...

TestFit.png

Công cụ hỗ trợ thiết kế và lên kế hoạch xây dựng

Văn bản có thể thu gọn là ý tưởng tuyệt vời cho các tiêu đề và phần mô tả của phần dài. Mọi người sẽ được truy cập vào mọi thông tin họ cần và bố cục của bạn sẽ luôn gọn gàng. Hãy liên kết văn bản với bất kỳ thứ gì hoặc đặt hộp văn bản thành mở rộng khi nhấp chuột vào. Viết văn bản của bạn ở đây...

TestFit.png

Công cụ hỗ trợ thiết kế và lên kế hoạch xây dựng

Văn bản có thể thu gọn là ý tưởng tuyệt vời cho các tiêu đề và phần mô tả của phần dài. Mọi người sẽ được truy cập vào mọi thông tin họ cần và bố cục của bạn sẽ luôn gọn gàng. Hãy liên kết văn bản với bất kỳ thứ gì hoặc đặt hộp văn bản thành mở rộng khi nhấp chuột vào. Viết văn bản của bạn ở đây...

TestFit.png

Công cụ hỗ trợ thiết kế và lên kế hoạch xây dựng

Văn bản có thể thu gọn là ý tưởng tuyệt vời cho các tiêu đề và phần mô tả của phần dài. Mọi người sẽ được truy cập vào mọi thông tin họ cần và bố cục của bạn sẽ luôn gọn gàng. Hãy liên kết văn bản với bất kỳ thứ gì hoặc đặt hộp văn bản thành mở rộng khi nhấp chuột vào. Viết văn bản của bạn ở đây...

bottom of page