top of page

VCJ BIZTECH 2024

Mẫu đăng ký tham dự (cho tổ chức)

​​Hạn đăng ký: 0h00  15/6/2024
Quý công ty có thể tham gia tại hội trường nào?
Quý công ty có nguyện vọng tham gia vào sự kiện với vai trò nào? (Có thể chọn nhiều phương án)
Nếu tham gia với vai trò diễn giả, quý công ty muốn tham gia nội dung nào của sự kiện? (Có thể chọn nhiều nội dung)
Nếu tham gia với tư cách nhà tài trợ , quý công ty sẽ lựa chọn gói tài trợ nào dưới đây?
Plan.VI.png
bottom of page