top of page

記事のタイトル

Quy mô ngành Xây dựng toàn cầu

Theo thông tin từ báo cáo của McKinsey, ngành xây dựng có vai trò quan trọng với nền kinh tế thế giới khi chi phí liên quan chiếm tới 13% GDP toàn cầu. Chi phí cho ngành xây dựng tiếp tục tăng trưởng đều qua các năm với tốc độ trung bình khoảng 3.6%, từ 9.5 nghìn tỷ USD năm 2014 lên tới 14 nghìn tỷ USD vào năm 2025 theo dự kiến

Cơ hội nâng cao năng suất ngành Xây dựng
P2.1.png

    Mặc dù ngành xây dựng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên tốc độ tăng năng suất lao động lại không đáng kể (chỉ tăng khoảng 1% trong vòng 20 năm). Số liệu cũng chỉ ra ngành xây dựng có thể tạo thêm giá trị lớn bằng cách nâng cao năng suất lao động (tới khoảng 1.6 nghìn tỷ đô la Mỹ, đủ đáp ứng một nửa nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng của toàn thế giới).

 

   Một con số quá khủng phải không nào. Theo bạn năng suất của ngành xây dựng so với các ngành khác thế nào?

(Series bài viết về nội dung "Năng suất ngành Xây dựng toàn cầu" sẽ tiếp tục được cập nhật)
bottom of page