top of page

[CHIA SẺ] THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN BIM

     Từ tháng 3/2023, Việt Nam đã chính thức phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong lĩnh vực Xây dựng. VCJ chia sẻ chuỗi hội thảo trực tuyến về chủ đề này cho những ai quan tâm:

Hội thảo tháng 5/2023

BIM 2_edited.jpg

Áp dụng mô hình thông tin công trình-BIM trong công trình Hạ tầng giao thông

Thách thức và Giải pháp.

Hội thảo tháng 4/2023

BIM.jpg

Áp dụng mô hình thông tin công trình-BIM trong hoạt động Xây dựng

Hiện trạng, Lộ trình và Giải pháp.

bottom of page