top of page

   "Mặc dù không ngừng gia tăng về số lượng nhưng trên thực tế chất lượng và tầm ảnh hưởng của cộng đồng người Việt trong ngành Xây dựng tại Nhật Bản còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng"

team_edited.jpg

Hãy cùng tham gia với chúng tôi để đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng Xây dựng Việt Nam tại Nhật Bản

Contact
  • Facebook

BẠN MUỐN NHẬN THÔNG TIN VỀ CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI CỦA VCJ

Xin cảm ơn!

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG VCJ

VANJ logo.png
LOGO BM QLDA_UTC.png
JV conect.webp
bottom of page