top of page
CÁC SỰ KIỆN KHÁC

Lễ công bố thành lập

Cộng đồng Xây dựng

Việt Nam tại Nhật Bản

HỘI THẢO

Chia sẻ Công nghệ, Kỹ thuật,

Kinh nghiệm trong lĩnh vực

Xây dựng tại Nhật Bản

HỘI THẢO

Thực trạng và nhu cầu việc

làm dành cho cộng đồng

Kỹ sư Xây dựng Việt Nam

tại Nhật Bản

HỘI THẢO

Học Đại học và sau Đại học n

gành Xây dựng tại Nhật Bản.

Thực trạng và nhu cầu việc làm

cho cộng đồng học thuật

GALA VCJ 2023

【OFFLINE】

Gặp mặt và vinh danh các

cá nhân, tổ chức tiêu biểu

ngành Xây dựng tại Nhật Bản

HỘI THẢO

Thực trạng và nhu cầu việc làm dành cho cộng đồng lao động, TTS/TNS

Việt Nam tại Nhật Bản

bottom of page