top of page

Gói tài trợ

 • BizTech Gold 50,000 JPY

  50,000¥
   
  • Được cung cấp 1 bàn trưng bày
  • Giới thiệu kèm logo công ty trên kênh truyền thông
  • Giới thiệu và cảm ơn trong và sau sự kiện
  • Quà lưu niệm
  • Chạy video giới thiệu công ty trong lúc nghỉ giải lao
  • Được phát biểu giới thiệu về công ty trong chương trình
 • BizTech Silver 30,000 JPY

  30,000¥
   
  • Được cung cấp 1 bàn trưng bày
  • Giới thiệu kèm logo công ty trên kênh truyền thông
  • Giới thiệu và cảm ơn trong và sau sự kiện
  • Quà lưu niệm
 • Gói truyền thông

  2,000¥
   
  • Được cung cấp 1 bàn trưng bày
  • Giới thiệu kèm logo công ty trên các kênh truyền thông
 • Gói tham gia triển lãm

  10,000¥
   
  • Được cung cấp 1 bàn trưng bày
bottom of page